Dzień autyzmu
Dodane przez admin dnia 03-04-2019 14:26
2 kwietnia obchodziliśmy Dzień Autyzmu. Autyzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania. Najczęściej, w przypadku osób z autyzmem, mamy do czynienia z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły. Osoby te inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból.
Mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z innymi ludźmi. Świat osób z autyzmem jest inny od „naszego świata", a kłopoty z komunikacją sprawiają, że osoby z autyzmem borykają się z doświadczeniem psychicznego osamotnienia.
Chociaż nie znamy podstawowych przyczyn autyzmu wiadomo, że jest to biologicznie ...
Rozszerzona zawartość newsa
... uwarunkowane zaburzenie rozwijającego się mózgu. Autyzmu nie można rozpoznać zaraz po urodzeniu, ponieważ wzorce zachowań społecznych rozwijają się dopiero pomiędzy szóstym a trzydziestym szóstym miesiącem życia. Czasami rozwój dziecka odbywa się całkowicie normalnie i dopiero po tym okresie następuje wycofanie i utrata już nabytych umiejętności.

Jakie są typowe objawy autyzmu?
Z zaburzeniem autyzmu związane są trudności występujące w trzech różnych obszarach funkcjonowania człowieka oraz ich wzajemne powiązania.

Obszar I: Problemy w kontaktach społecznych – są najbardziej ewidentną cechą zaburzeń autystycznych.
Dzieci z autyzmem nie reagują na swoje imię i bardzo często unikają kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, rzadko potrafią inicjować zabawę" na niby". Mają także trudności w zrozumieniu gestów, tonu głosu i mimiki wyrażającej uczucia.

Obszar II: Problemy z komunikacją- ponad połowa ludzi z autyzmem przez całe swoje życie nie mówi. U osób , które mówią, umiejętność mowy zwykle rozwija się późno.
Osoby z autyzmem często wypowiadają się o sobie w trzeciej osobie używając imienia, a nie zaimków "ja", "moje".
Ich język może być dziwny - często używają pojedynczych słów lub powtarzają niezależnie od sytuacji jedno i to samo zdanie.

Obszar III: Problemy w zachowaniu.
Chociaż osoby z autyzmem wydają się całkowicie normalne i sprawne fizycznie, wiele z nich wykonuje dziwne, nawykowe czynności, takie jak: huśtanie się, skręcanie włosów, itp.

2 kwietnia bądź niebieski i okaż solidarność z osobami z autyzmem. Dodasz im w ten sposób otuchy w codziennych zmaganiach ze światem, który widzą, słyszą i czują inaczej niż my.

W zorganizowanie przedsięwzięcia włączyły się panie Agnieszka Bojanowska i Iwona Dalkiewicz.