Targi Edukacyjne
Dodane przez admin dnia 05-03-2019 14:55
Dnia 01-03-2019 r. maturzyści naszej szkoły uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w Płońsku. Celem Targów było przedstawienie uczniom i absolwentom oferty edukacyjnej uczelni, szkół policealnych i instytucji rynku pracy. Uczestnicy Targów mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół wyższych, poznania kierunków studiów, zasad rekrutacji, form pomocy materialnej dla studentów oraz aktualnych ofert lokalnego rynku pracy.
Uczniowie uczestniczyli również w szkoleniu i warsztatach na temat czynników warunkujących trafny wybór dalszej ścieżki kształcenia
i zawodu.
Organizatorem wyjazdu była p. Maria Wiśniewska