Laureaci konkursu
Dodane przez admin dnia 13-12-2018 14:20
Laureaci konkursu wiedzy dla młodzieży pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” ze szkół ponadgimnazjalnych z obszarów LGD Ciechanów oraz LGD „Przyjazne Mazowsze” w dniach 18 – 22 listopada 2018 r. uczestniczyli w studyjnym wyjeździe do Oebisfelde w Niemczech.
Liderem operacji było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i LokalenAktionsgruppe ,,Rund um den Drömling". Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Podczas pobytu uczestnicy zapoznali się z ...
Rozszerzona zawartość newsa
... obszarem naszego zagranicznego partnera oraz nabyli wiedzę na temat tamtejszego rynku pracy i działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego w Unii Europejskiej poprzez edukację ekologiczną w tym zakresie.
Projekt był sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Z naszej szkoły laureatkami zostały 2 uczennice Karolina Szelągiewicz i Weronika Wójtewicz z klasy IVTE. Opiekunem była p. Magdalena Bylińska.