Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
Dodane przez admin dnia 29-11-2018 10:04
W piątek 23 listopada 2018 r. w budynku oranżerii na terenie zabytkowego parku w Opinogórze Górnej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 . Uczniowie Ci uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. W naszej placówce sukces ten osiągnęły dwie uczennice: Karolina Kowalewska z IIIB LO oraz Weronika Wójtewicz
z IV TE. Nagrodą dla uczniów jest stypendium w kwocie 258 zł za miesiąc. Gratulujemy!
W tej ważnej chwili uczennicom towarzyszyli rodzice i dyrektor szkoły . Uroczystość uświetnili swoją obecnością Mazowiecki Wicekurator Oświaty , dyrektor ciechanowskiej delegatury kuratorium oświaty, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli i inni dostojni goście.