Dzień Edukacji Narodowej
Dodane przez admin dnia 15-10-2018 15:13
"Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty obchodzone od 46 lat dla upamiętnienia powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. z inicjatywy króla Augusta Poniatowskiego". Takimi słowami rozpoczęła szkolne uroczystości Dnia Nauczyciela Pani Dyrektor Dorota Rubinkowska.
W dalszej części Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność za trud, zaangażowanie, poświęcenie, zapał i energię w realizowaniu obowiązków i podejmowaniu dodatkowych zadań. "Nauczyciel ma wpływ na wieczność, nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie".
DEN jest również okazją do nagradzania nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku w gronie nagrodzonych znaleźli się: ..
Rozszerzona zawartość newsa
...
Izabela Chyczewska, Elżbieta Grzegorzewska, Beata Kasicka, Sławomir Krzeski, Ewa Michalska,
Krzysztof Poczmański, Paweł Radecki, Justyna Ratkowska, Marek Zwierzchlewski.
Uroczystość uświetniły występy uczniów, bez których całość nie miałaby należnego wyrazu. Humorystycznie
i poważnie, w słowach i nutach - tak można streścić program artystyczny przygotowany przez p. Beatę Kacicką
i p. Justynę Ratkowską.