Za trud, za serce, za uśmiech...
Dodane przez admin dnia 22-06-2018 12:51
Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. W naszej szkole był to czas wytężonej pracy, wielu doświadczeń i sukcesów.
16 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, 5 uczniów osiągnęło 100% frekwencję na zajęciach szkolnych, dwie najlepsze uczennice, Karolina Kowalewska i Weronika Wójtewicz, zostały zgłoszone do programu stypendialnego Prezesa Rady Ministrów.
Koniec roku szkolnego, to również koniec pewnego etapu związanego z zarządzaniem naszą placówką.
Na emeryturę odchodzi obecna dyrektor p. Alicja Mazurowska. Nowym dyrektorem szkoły od 1 lipca zostaje p. Dorota Rubinkowska.
Na dzisiejszej uroczystości nie zabrakło więc wielu ciepłych słów podziękowań i życzeń ze strony przedstawicieli Zarządu Powiatu Płońskiego, Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów.
Pani Alicja Mazurowska funkcję kierowniczą pełniła najpierw w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Kilińskiego 12, a od roku szkolnego 2006/2007 w obecnie użytkowanym obiekcie. Jako dyrektor i nauczyciel często podkreślała, że .....
Rozszerzona zawartość newsa
.... w pracy nauczycielskiej ważny jest spokój i równowaga, co w czasach współczesnych jest niezwykle ważne. W swoim dzisiejszym wystąpieniu powiedziała:

Szanowni goście, rodzice i pracownicy. Drodzy uczniowie.

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, którzy w większości solidnie na swoje sukcesy pracowali i nauczyciele, którzy pomagali uczniom te sukcesy osiągać. Wszyscy doczekali się zasłużonego wypoczynku.
(...)
Dla mnie osobiście koniec tego roku szkolnego jest końcem mojej pracy zawodowej, ponieważ od 1 lipca zaczynam najdłuższe wakacje w życiu ( i mam nadzieję, że będą naprawdę długie), ponieważ z tym dniem przechodzę na emeryturę.
Odejście na emeryturę traktuję jako coś oczywistego. Coś się zaczyna, coś się kończy. Odchodzi stare, przychodzi nowe.
Każdy człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty tej szkoły przez prawie 50 lat. Najpierw przez 4 lata jako uczennica tutejszego liceum ogólnokształcącego, potem po przerwie przeznaczonej na studia, przez 23 lata jako nauczyciel, przez 4 lata jako wicedyrektor, a przez ostatnie 17 lat jako dyrektor.
Praca z ludźmi, szczególnie młodymi, to dobra szkoła życia. Zawsze ją lubiłam i nie wyobrażałam sobie innej. Dzisiaj ogarniam myślami wszystkich, z którymi zetknęłam w tej szkole. Ogarniam myślami wiele sytuacji, które zdarzyło mi się tu przeżyć.
Spośród wielu pięknych słów wybieram w tej chwili słowo dziękuję!
Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna za wszystko co stało się naszym wspólnym udziałem.
Szkoła należy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom powiatu płońskiego na czele z P. Starostą Andrzejem Stolpą i wicestarostą Anną Dumińską Kierską. Dziękuję także poprzednim starostom, z którymi dane mi było pracować p. Kazimierzowi Dąbkowskiemu i p. Janowi Mączewskiemu. Podziękowania za bardzo konstruktywną współpracę składam również p. Pawłowi Dychto, naczelnikowi wydziału oświaty starostwa powiatowego w Płońsku. Dziękuję przedstawicielom powiatu, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości.
Zwracam się teraz do moich najbliższych współpracowników: nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. To wy towarzyszyliście mi w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, ale też każde niepowodzenie były naszym wspólnym udziałem - naszą radością lub naszym zmartwieniem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły, dobry wizerunek. Dziękuję wszystkim za wsparcie i często serdeczność. Dziękuję wszystkim pracującym obecnie i tym, którzy pracowali w tej szkole wcześniej.
Dziękuję swoim poprzednim dyrektorom: p. Norbertowi Szelągowskiemu i p.Józefowi Wyrwałowi, za to, że mnie kiedyś docenili. Dziękuję swojemu wieloletniemu zastępcy p. Hannie Wyrczyńskiej za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszej szkoły.
Zwracam się również do młodzieży. Od młodych, przez te wszystkie lata uczyłam się ciągle od nowa rozumienia współczesnej młodzieży. To młodzi zarażali mnie swoim entuzjazmem oraz ciekawością świata. Uczniowie sprawiają, że nauczyciele czują się potrzebni.
Na ręce obecnych tutaj przedstawicieli Rady Rodziców przekazuję podziękowanie wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek powierzyli swoje dzieci pod opiekę moją i mojej szkoły.
Sytuacje i wydarzenia z życia szkoły przesuwają mi się przed oczami jak obrazy. Ale to już było. Kolejne etapy życia się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Jestem przekonana, że wiele dobrych zdarzeń jest przede mną. Warto pielęgnować dobre wspomnienia, ale warto próbować nowego.
Wszystkim Państwu i wszystkim uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję i składam najlepsze życzenia.
Pracownikom życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała spełnienie zawodowe.
Mojej następczyni p. Dorocie Rubinkowskiej, która mnie od lipca zastąpi, życzę, by się realizowała na stanowisku dyrektora tej szkoły, by jej wysiłki i starania spotkały się z ludzką wdzięcznością i uznaniem, a jej samej dawały satysfakcję. Jestem przekonana, że mnie godnie zastąpi.
Młodzieży życzę wielu szkolnych sukcesów i osobistego szczęścia, a naszej szkole – nieustannego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych okolicznościach.


Za trud, za serce, za uśmiech... DZIĘKUJEMY!!!