Ewaluacja w Technikum
Dodane przez admin dnia 01-03-2018 08:35
W dniach 30.01. – 01.02.2018 r zespół wizytatorów przeprowadził w Technikum w Raciążu ewaluację zewnętrzną, podczas której zebrano i przeanalizowano informacje na temat działań podejmowanych przez szkołę w zakresie wymagań:
1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
2. Szkoła, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Zarządzenie szkołą służy jej rozwojowi.
Badaniem objęto 82 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 80 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 23 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, z pracownikami niepedagogicznymi a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji.
Wyniki badania potwierdziły spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań.
Pełen raport znajduję się w BIP oraz na npseo.pl.
***ZOBACZ RAPORT***